Hälsoprofilbedömning

HPB - Steg för steg
motionscykel
 
 
 
 
 
Hälsoprofil – vad är det?
Den första delen i HPB utgörs av deltagarens egen bedömning av sin Hälsoprofil, som är en grafisk presentation av svaren från ett frågeformulär som belyser hälsovanor, hälsoupplevelser och sociala förankring. Innan första träffen har deltagaren fyllt i detta frågeformulär och har det med sig.

HPB omfattar dessutom ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer, blodtrycks- och skelettmätning (grovleken på handleder och knän). I ett medvetandegörande samtal vägs sedan deltagarens livsstil mot mätvärdena.

Syftet med hälsoprofilbedömningen är att kartlägga deltagarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Bonuseffekten blir att det egna hälsomedvetandet ökar.

Hälsoprofilbedömningen bygger på ett tvärvetenskapligt utprovat koncept som utvecklades av Sture Malmgren och Gunnar Andersson, HOS Hälsoprofilinstitutet i Linköping. Deras forskning påvisade betydelsen för hur man kan påverka och medvetandegöra beteendeförändring och vilka effekter detta kan få för folkhälsan.

Vi använder oss av "Åstrands cykeltest" med submaximalt arbetsprov och beräkningar av syreupptagningsförmågan. Det innebär att du cyklar på en cykelergometer med låg belastning under 6-10 minuter.

Följande ingår i en hälsoprofilbedömning: test
Frågeformulär med 11 frågor
Skelettvikt
Fettfri kroppsvikt
Viktgränser
Blodtryck
Kroppslängd
Beräknad syreupptagning (l/min)
Beräknat testvärde (ml/kg x min)
Beräknat konditionstal (%)


 

There is 1 solution rolex replica sale. The replica rolex replica uk sale would be to understand exactly where as well as rolex replica sale to purchase. You will find a lot of rolex replica sale online retailers available and panerai replica sale various kinds of therefore known as breitling replica sale phony wrist watches it requires a specialist in order to replica watches uk the truly great types. Which is simply what you should turn out to be these rolex replica sale following scanning this evaluation.