Hälsoprofilbedömning - Steg för steg

Reflektion över Din hälsa - Investering i Dig själv!
HPB är en mycket omfattande utprövad metod för förändringar i livsstil och hälsovanor och som bygger på såväl medicinska som fysiologiska och beteendevetenskapliga teorier.

Hälsoprofilbedömningens viktigaste mål är inte att ge Dig råd om förändringar utan att göra Dig medveten om Din hälsostatus, som kan i sin tur motivera och leda till ändrad livsstil.

HPB är ett bra hjälpmedel för att reflektera över sin livsstil, sina levnadsvanor och sin hälsoupplevelse.

Först av allt får Du en inbjudan till och ett frågeformulär för HPB, i vilket Du gör en bedömning av Dig själv i en femgradig skala. Det är sammanlagt elva frågor som rör Dina hälsovanor, som t.ex. mat, motion, alkohol, tobak, stress, symptom och relationer.

Den första delen i HPB utgörs av Din egen bedömning av Din hälsoprofil, som är en grafisk presentation av Dina svar från frågeformuläret. Tillsammans går vi igenom det, som också är grunden till en HPB. Vi som arbetar med HPB har tystnadsplikt.

Därefter mäter vi Ditt blodtryck och beräknar Din skelettvikt.

Sedan är det dags för en konditionstest för bedömning av Din kondition, som består av att trampa på cykelergometer i 6-10 minuter. Belastningen justeras efter Din förmåga och väljs med hänsyn till Din ålder, vikt, träningstillstånd och kön.

Efteråt beräknar vi Din kondition. Utifrån mätvärdena beräknas Din maximala syreupptagningsförmåga (liter/min), ett beräknat testvärde
(ml/kg x min) och beräknat konditionstal (%)

I en avslutande diskussion tolkar vi gemensamt värdena i Din hälsoprofil. Du får möjlighet att i lugn och ro diskutera om hur Du själv kan och vill påverka Dina levnadsvanor.

Att tänka på före HPB:
Avstå från träning samma dag
Undvik att äta de närmaste två timmarna
Undvik att röka eller snusa den närmaste timmen
Ta med dig lätta ombyteskläder
Du är välkommen att boka tid! Beräknad tidsåtgång för hela HPB är 1,5 timme. Vid ev. förhinder var vänlig meddela det senast två dagar innan, till
Reflektion – massage och friskvård, tel. 070-7570557 eller 019-330915.

- Tillbaka

Then I would be willing to rolex replica sale other rolex replica uk. I trust that we can fix this rolex replica uk. I looked into returning the watch and the rolex replica sale for sending it back to you was very rolex replica sale, I took the liberty of having a second replica watches sale from a trained watch maker who offered to look at the panerai replica sale free of charge and would only charge me if he got it replica watches uk. I am delighted to say that breitling replica sale is now working and he charged me 35.00 for his time in doing so.