Naturbaserad rekreation

”Naturbaserad rekreation har extremt högt hälsovärde”, skriver docent Ingemar Norling, Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Här nedan citerar jag Ingemar, som jag hade äran att träffa under min friskvårdsutbildning i Molkom, hösten 2003.

”Någonstans inom oss behöver vi vindens sus i trädkronorna...

Forskning visar att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen för ett friskare liv. Trötthet, värk, koncentrationssvårigheter, ångest, depression och många andra stressreaktioner minskar när vi rör oss i naturen.

Någonstans inom oss vet vi att vi behöver frisk luft och vindens sus i trädkronorna.

Arbete, boende och ekonomi har lägre betydelse för hälsan än naturbaserade aktiviteter som friluftsliv, trädgårdsskötsel, sommarstuga, sällskapsdjur, fiske etc. Likaså ligger även kultur, föreningsliv, spel, hobbies och TV på en lägre nivå. TV är lågstimulerande rakt över och ger negativa hälsoeffekter för dem som har TV som dominerande rekreation. Undersökningar visar att de som mår sämre är vanligen mer passiva, psykiskt och fysiskt, ägnar sig mindre åt naturen och mer åt TV och spel.

Den nya hälsoforskningen har lyckats visa att folksjukdomarna går att påverka positivt och med stora marginaler när vi går över till en mera hälsofrämjande livsstil.

Regelbunden fysisk rekreation på lagom nivå tycks minska dödlighet med mellan 25 och 33% och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och högt blodtryck till hälften.

Fysisk aktivitet har minst lika bra effekt på högt blodtryck som farmakologisk behandling.

Sällskapsdjur som t.ex. hundar förmedlar naturkontakt och ökar normalt den fysiska aktivitetsnivån hos ägarna. Sällskapsdjur har också visat sig vara storproducenter av psykisk och fysisk hälsa och kan med fog antas ha positiv effekt för 2-3 miljoner svenskar. För äldre kan sällskapsdjur ha ett avsevärt högre värde.

Minnena är viktiga
Detta blir särskilt viktigt under vinterhalvåret eller senare i livet när det fysiska arbetet ofta minskar. Nya studier visa att bearbetningen av minnen ger viktiga hälsoeffekter, t.ex. på sinnesstämningen, vilken i sin tur kan ge olika medicinska effektkedjor.”

Vill du läsa mer? Skriften ”Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet” hittar du på http://www.2000taletsvetenskap.nu/norling.htm


  - Tillbaka