Hur känns behandling med massagepistol?

Om du aldrig tidgare har testat massagepistol kan du undra hur det känns. Det känns som en kombination av vibrationer och små slag. Hur starka slag det blir beror på den nivå av intensitet som du väljer. Dessutom kan det bli lite mildare men djupare när du trycker mot muskeln med pistolen. Om du håller … Läs mer